iwarenrues

BJ Rock Concrete 330

BJ Rock Concrete 330

Detalles del producto

Reutilizante ticotrópico y sin contracción para una alta resistencia en un corto tiempo. Adecuado para su uso en la rehabilitación de estructuras de concreto dañadas por la corrosión, con reparación manual.

Especialmente conveniente para la reparación de techos, (ya que su rápido crecimiento permite la adición de capas sin una larga pausa).

Número de unidades de superficie: 64 Bags.


Calculadora de cantidades

M2
mm
H
  • מתאים לשימוש בשיקום מבני בטון אשר נפגעו מקורוזיה, כאשר התיקון מתבצע באופן ידני.

   בי ג'י בטון רוק 330 נוח במיוחד לתיקון תקרות, (היות והתחזקותו המהירה מאפשרת להוסיף שכבות ללא הפסקה ארוכה).

   מתאים לשיקום עמודים, עבודות תיקונים בגשרים ובטום גלוי, תיקון סגרגציה, מילוי חללים בדיוידגים ועיגון ברגים.
  • היקשרות מהירה.

   אפשרות לווסת משך ההיקשרות.

   התחזקות מהירה מאד.

   העדר התכווצות בייבוש.

   טיקסוטרופיות, לעבודה ידנית.
  • 20-45 דקות לפי דרישה תקופת פלסטיות
   3 שעות כ- 20 מגפ"ס, 6 שעות כ- 30 מגפ"ס  חוזק לחיצה 
    58-62 מגפ"ס חוזק לחיצה לאחר 28 יום
   כ-10% מחוזק הלחיצה חוזק כפיפה
    1.6-1.8 מגפ"ס הידבקות לבטון ללא פריימר
   גבוהה מ- 2.2 מגפ"ס הידבקות לבטון עם פריימר
   שק, 25 ק"ג אריזה
   64 שקים יחידות במשטח
   2 ק"ג לליטר משקל מרחבי 
   מקום יבש ומוצל ובאריזה המקורית אחסון
   9 חודשים. באריזה המקורית ובתנאים מתאימים חיי מדף
  • יש לנקות היטב את התשתית מאבק ע"י שטיפה במים.

   להמתין לייבוש מלא.
  • מערבבים את האבקות עם המים בעזרת מקדחה חשמלית איטית (250 - 400 סל"ד) עד לקבלת תערובת אחידה. זמן הערבוב לא יפחת מ-3 דקות. תצרוכת מים אופיינית 4.1 ליטר לשק.

   שיקום מבנים:
   חוצבים את האזור הטעון תיקון לעומק 10-15 מ"מ מאחורי מוטות הזיון החלודים.

   לבטל את החלודה הרופפת בכל היקף המוטות ע"י התזת חול או ניקוי מכני.להגן על מוטות הזיון ע"י ארמוסיל בעובי1-1.5 מ"מ.

   ליישם פריימר בי.ג'י 17 מדולל במים 1:1 על הבטון הישן ולהמתין לייבושו במגע.

   למלא את החלל בחומר. עובי השכבה לא יעלה על 25 מ"מ.

   ניתן לעבות את השכבה כעבור שעה. אשפרה – לשמור על רטיבות הבטון במשך 24 השעות הראשונות. ניתן להמיר בקיורינג קומפאונד מסוג בי.ג'י קיור.
  • להוראות נוספות נא לפנות למחלקה הטכנית של בי ג'י טכנולוגיות

   החומר אלקלי, מומלץ לעבוד עם כפפות ומשקפי מגן.

   אם החומר נכנס לעין, לשטוף עם כמות גדולה של מים.
 • גלריית תמונות יישום של המוצר:

צור קשר

logo bg bond
BJ (Israel) Technologies Ltd., Kibbutz Beit Guvrin, mudándose a Lachish South, 79370 //
Teléfono: 08-6874236 Correo electrónico: info@b-gtech.com

Copyright © BG Bond. Todos los derechos reservados
logo ashtrum2